1-14=BEKALAN TERPENTING YANG PELAJAR DI SELURUH DUNIA TIDAK PERNAH MEMBAWANYA!!😲😭

Kalau zaman nabi masih hidup, bekalan ini tidak diperlukan.Kerana nabi adalah sumber dijamin benar.Pada zaman khulafa ar-rasyidin, ini diperlukan.Jika pelajar tidak membawanya, saidina Ali yang masih hidup ketika itu adalah bekalan setiap orang, sesuai dengan sabda nabi yang bermaksud:”Aku ialah kota ilmu dan Ali itu pintunya”. Kemaksuman dan kesempurnaan ilmu Islam tulin saidina Ali,khalifah terakhir ar-rasyidin dijamin oleh nabi Muhammad. Selepas berakhir zaman khulafa ar-rasyidin, maka bekalan ibarat sudah tiada pernah dibawa lagi oleh golongan pelajar di seluruh dunia.Ini telah memberi ruang pelbagai bidaah muncul seperti kewujudan mazhab, kitab yang disalah-tafsirkan, kitab yang tidak jelas dan tidak sempurna, ilmu dunia yang bertentangan dengan ajaran Islam, konsep Islam yang bercampur, diuli dengan Islam dan bidaah sesat dan lain-lain bahaya.

Jadi, apakah bekalan terpenting untuk seseorang pelajar membawanya sebelum memasuki alam pendidikan???

SILA BERI JAWAPAN DALAM TEMPOH 10 SAAT DARI SEKARANG:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

BERHENTI.JAWAPANNYA IALAH:

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

“THE SENSOR OF THE TRUTH ATAU PENDERIA KEBENARAN” yang merupakan penapis pendidikan yang diterima. Penapis ini mengesan kebatilan,fakta palsu, tafsiran salah, fitnah, ketidak-tepatan, ralat dalam pendidikan.

“Bertambah usiamu tidak bermaksud pasti ilmu kamu bertambah”

“Bertambah ilmu kamu dengan ijazah lanjutan belum tentu bermakna kamu menemui kejernihan akal/pengetahuan”

“Bertambah kejernihan akalmu belum tentu bermakna rezekimu bertambah”

“Bertambah rezekimu belum tentu bermakna kamu beristiqamah”

“Beristiqamah kamu belum tentu bermaksud kamu dapat khusnul-khatimah”

Sesungguhnya tiada yang dapat membanggakan dirinya kerana Allah saja yang sempurna.


One thought on “1-14=BEKALAN TERPENTING YANG PELAJAR DI SELURUH DUNIA TIDAK PERNAH MEMBAWANYA!!😲😭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s